Drobečková navigace

Úvod > Realizace > Povodí Moravy, s.p. - DMN Slup, oprava nápustného objektu do odtoku

Povodí Moravy, s.p. - DMN Slup, oprava nápustného objektu do odtokuDoba realizace: 10/2017, cena díla: 1.648.648 Kč

Vytyčení inženýrských sítí, odstranění pařezů, zřízení přístupových cest, vybourání stávající betonové konstrukce včetně základů, realizace ochranné hrázky ze záhozu z L.K. v korytě náhonu, realizace podkladního betonu, bednění základu, zhotovení armatury, betonáž základu, bednění zdí, zhotovení armatury, betonáž zdi, odstranění bednění, odstranění provizorní hrázky z l.k. z koryta DMN, zasypání betonové konstrukce + hutnění, realizace rovnaniny před a nad nápustným objektem v pravém břehu náhonu, osazení ocelového stavidla, opevnění obtokového koryta rovnaninou, osazení lávky, zábradlí, terénní úpravy, dokončovací práce. Veškerá betonáž byla provedena za 3 dny.

Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku
Oprava nápustného objektu do obtoku