Drobečková navigace

Úvod > Realizace > Povodí Moravy, s.p. - Nikolčický potok

Povodí Moravy, s.p. - Nikolčický potokDoba realizace: 8/2014 - 2/2015, cena díla: 4.446.388 Kč

Předmětem zakázky byla oprava 2 stupňů a opevnění, kde probíhala kompletní demolice stávajících stupňů a betonáž nových stupňů. Stupně byly předezděny z kamenných kopáku a monolitické stěny navazující na stupeň byly předezděny zdivem z lomového kamene, vývařiště bylo tvořeno dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním. Dále byla provedena stabilizace břehů v podobě rovnanin a záhozu z lomového kamene. V celém úseku koryta toku byl odtěžen sediment.

Nikolčický potok
Nikolčický potok
Nikolčický potok
Nikolčický potok
Nikolčický potok
Nikolčický potok
Nikolčický potok
Nikolčický potok
Nikolčický potok